Sirella Dieteren
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
M +31 (0) 6 26704929
La Sirel - Creatieve Fotografie & Design | privacy statement
Ik help ondernemers zich te onderscheiden met authentieke foto’s.
la sirel, sirella, portret, fotografie, fotograaf, profielfoto, fotoshoot, limburg, zuid limburg, landgraaf, heerlen, parkstad, maastricht, zakelijke portretten, bedrijfsfotografie, sfeerimpressie, business, personal, magic power fotoshoot, creatieve fotografie, conceptuele fotografie, toegepaste fotografie, beeldcommunicatie, grafisch ontwerp, design, logo, huisstijl, workshops, smartphonefotografie, workshop smartphone fotografie, beter leren fotograferen met je smartphone, cursus smartphone fotografie, workshop filmen met je smartphone, workshop smartphone video
19926
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-19926,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-14.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

privacy statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 

Privacy statement La Sirel – Creatieve Fotografie & Design

Als klant is het belangrijk om te weten dat La Sirel – Creatieve Fotografie & Design vertrouwelijk omgaat met persoonsgegevens. Ook La Sirel – Creatieve Fotografie & Design neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. La Sirel – Creatieve Fotografie & Design heeft deze Privacy Statement opgesteld om je te informeren over de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van haar website www.lasirel.nl.

 

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Bijvoorbeeld gegevens waaruit jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over je gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) eveneens bijzondere persoonsgegevens. Het kan zijn dat door de aard van de fotografie bijzondere persoonsgegevens van jou door mij worden verwerkt. Ik verwerk deze alleen wanneer jij deze zelf aan mij bekend hebt gemaakt en enkel voor het doel waarvoor je ze bekend maakte aan mij of wanneer je toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

La Sirel – Creatieve Fotografie & Design kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten (en/of producten) van La Sirel – Creatieve Fotografie & Design bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.  Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

 

La Sirel – Creatieve Fotografie & Design gebruikt jouw Contactgegevens: naam, (bedrijfs-) en contactgegevens, zoals (adres), telefoonnummer en e-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, om met je te communiceren over het komen tot het verlenen van gewenste diensten alsook de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de facturering.

 

Indien je je daarvoor hebt aangemeld, voegt La Sirel – Creatieve Fotografie & Design de door jouw opgegeven naam en email adres toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van La Sirel – Creatieve Fotografie & Design. Hierin wordt informatie over diensten (en/of producten) van La Sirel – Creatieve Fotografie & Design en aanverwante zaken gecommuniceerd. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Op www.lasirel.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruik La Sirel – Creatieve Fotografie & Design die voor de statistieken van de website en om de werking van de website gebruikersvriendelijker te maken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

 

Dienstverlening gerelateerde informatie: hierop zijn de algemene voorwaarden van La Sirel – Creatieve Fotografie & Design van toepassing, die onder andere betrekking hebben op de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens die door klanten aan La Sirel – Creatieve Fotografie & Design worden verstrekt voor het optimaal verlenen van haar diensten. De Algemene Voorwaarden van La Sirel – Creatieve Fotografie & Design zijn te allen tijde op te vragen op info@lasirel.nl.

 

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op mijn website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een testimonial schrijft. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Als je persoonsgegevens openbaar worden gemaakt op mijn website zal ik er altijd eerst toestemming voor vragen.

 

Delen met derden

La Sirel – Creatieve Fotografie & Design verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden behalve op verzoek van overheidsinstanties indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving. Er worden geen gegevens verkocht aan derden.

 

Cookies

La Sirel – Creatieve Fotografie & Design maakt bij het aanbieden van diensten (en producten) op de Website (www.lasirel.nl) gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt. Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Welke cookies worden er door  La Sirel – Creatieve Fotografie & Design (www.lasirel.nl) gebruikt: 

Google Analytics – De website www.lasirel.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de bezoekers de website gebruiken. Er wordt dan bijgehouden hoe vaak en wanneer de website en welke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar één van de Google servers. Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen.

Sociale media buttons – Op de website www.lasirel.nl worden er sociale media buttons gebruikt om berichten te delen. Ook deze werken met cookies. De privacy verklaringen van deze bedrijven kun je lezen op de websites van de social mediakanalen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

La Sirel – Creatieve Fotografie & Design bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor La Sirel – Creatieve Fotografie & Design jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden.

Andere informatie  bewaar ik de maximaal 10 jaar. Mocht je namelijk onverhoopt werk kwijtraken kun je deze altijd binnen die 10 jaar bij mij opvragen.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lasirel.nl of een brief sturen naar onderstaand adres.. La Sirel – Creatieve Fotografie & Design zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

DPIA = Data Protection Impact Assessment

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De werkzaamheden van La Sirel – Creatieve Fotografie & Design horen niet bij een hoog risico.

 

Beveiliging

La Sirel – Creatieve Fotografie & Design zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om  de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit gebeurt onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging zoals het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig voor het inloggen op de verschillende servers.

 

Klachten

Indien je van mening bent dat La Sirel – Creatieve Fotografie & Design niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat, kun je dit doen door een mail sturen naar info@lasirel.nl of een brief sturen naar onderstaand adres.

 

Wijzigingen

La Sirel – Creatieve Fotografie & Design behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring. Lees daarom regelmatig de Privacy Verklaring voor een update.

 

La Sirel – Creatieve Fotografie & Design

Bezoek adres: Oliemolenstraat 60, 6416 CB Heerlen

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 54695112

E-mailadres: info@lasirel.nl

+31 (0)6 26 70 49 29